Ukážky na Lisková sa zabáva
Pravidelne sa snažíme občanom našej dediny prezentovať našu činnosť či vybavenie zboru
Celookresné taktické cvičeni
Náš zbor sa pravidelne zúčastňuje celookresných taktických cvičení
Spilovanie stromov
Našim občanom pomáhame aj so spilovaním stromov. Členovia majú školenie a osvedčenia na prácu s motorovými pílami
Lesný požiar
Náš zbor má už za sebou niekoľko lesných požiarov
Odpratávanie snehu
Taktiež sme nápomocný aj v zimnom období, kedy vieme pomôcť aj s veľkým nánosom snehu na strechách
Darovanie krvi
Nieje nám cudzia ani pomoc druhým aj prostredníctvom darovania krvi
Exkurzia pre škôlkárov
Pravidelne organizujeme pre našich najmenších exkurziu v priestoroch našej zbrojnice
Čistenie hydrantov
Kontrolujeme aj funkčnosť hydrantovej siete v našej obci
Lesný požiar
Lesné požiare sú časovo a fyzicky náročné
Dopravná nehoda
Náš zbor má za sebou už mnoho zásahov pri dopravných nehodách
Brigádová činnosť
Členovia nášho zboru vedia priložiť ruku k dielu ak pri rôznych brigádach
Odovzdanie novej hasičskej techniky
Nášmu zboru bol do užívania odovzdaný nový zásahový automobil a protipovodňový vozík
Jánska vatra
Snažíme sa aj o obnovenie tradícií pálenia Svätojánskej vatry
Ukážka pre základnú školu
Taktiež predvádzame našu činnosť aj pre žiakov základnej školy
Výročná členská schôdza
Pravidelne každý rok zhodnotíme našu činnosť na Výročnej členskej schôdzi

Činnosť v roku 2018

Dňa 20. januára sa 3 členovia nášho zboru zúčastnili na Výročnej členskej schôdzi v spriaznenej „hasičskej“ obci Lakšárska Nová Ves. O týždeň na to 27. januára aj náš zbor zhodnotil predchádzajúci rok na vlastnej Výročnej členskej schôdzi.

Február sa niesol v znamení hasičského plesu v susednej obci Lipt. Štiavnica, na ktorom sa už po štvrtýkrát dňa 10. februára zúčastnili aj naši členovia. O pomoc pri spílení stromov bol náš zbor požiadaný občanom Liskovej dňa 17. februára. Dvaja členovia s pomocou motorovej píly stromy spílili a následne popílili na menšie kusy. Kým to počasie dovolilo, tak počas tohto mesiaca sa naši členovia starali aj o klzisko v areáli ZŠ v Liskovej.

24. marca sa konalo školenie zamerané na obsluhu motorovej píly, na ktorom vybratí členovia získali oprávnenie na obsluhu daného zariadenia. Dňa 28. marca bol náš zbor požiadaný, pánom starostom obce, o pomoc pri zistení výdatnosti studne nachádzajúcej sa v areáli OŠK Lisková. Následne členovia s pomocou kalového čerpadla preverili výdatnosť studne a prečistili ju.

V Apríli sa jeden z našich členov zúčastnil ako prednášajúci v ZŠ Lisková, kde priblížil školákom prácu s hasiacimi prístrojmi, ich rozdelenie a nechýbal ani praktický nácvik ich správneho použitia. V druhej polovici apríla bol v katastri obce vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, a preto naši členovia vykonávali aj protipožiarne hliadky v lesnom teréne, kde si zároveň preskúšali prejazdnosť prístupových ciest. 25. apríla bol náš zbor oslovený občanom Liskovej so žiadosťou o prečistenie odtokového kanála, ktorý sa upchával. Členovia použitím prúdu vody kanál z viacerých miest prečistili. Žiaľ, v tomto mesiaci sme sa rozlúčili aj s jedným z našich predchádzajúcich členov p. Lubelcom. Na jeho počesť naši členovia vykonali čestnú stráž počas obradu a pri poslednej rozlúčke sa rozoznel aj zvuk sirény. Posledný deň mesiaca už tradične patril stavaniu Mája.

Začiatkom Mája bol náš zbor oslovený so žiadosťami o prečistenie studní pre viacerých našich občanov. Na základe tohto podnetu 7. mája naši členovia s pomocou kalového čerpadla žiadateľom prečistili spomínané studne, taktiež sa postarali o dosušenie protipovodňových vakov. 26. mája sa u nás už tradične konala súťaž o pohár predsedu DHZ Lisková, ktorú organizoval náš zbor. Súťaže sa zúčastnili 4 mužské a 1 ženské družstvo.

Činnosť v mesiaci jún začala technickým výjazdom, z dôvodu spadnutého stromu, na ktorom sa zúčastnili 3 členovia zásahovej jednotky. Išlo o zabezpečenie neobmedzenej prejazdnosti na cestnej komunikácii III. triedy č. 2213 za Obcou Lisková v smere na Ružomberok. Ako hostia sa niektorí členovia nášho zboru zúčastnili dňa 17. júna osláv výročia založenia hasičského zboru vo Valaskej Dubovej. O týždeň po tejto udalosti sa náš zbor zúčastnil územnej súťaže Hasičských družstiev a dorastu v Liptovských Revúcach. Koniec mesiaca opäť patril oslavám, tento raz išlo o výročie založenia zboru v Liptovskej Teplej. Zbor na týchto oslavách reprezentoval jeden z našich členov.

Ako protipožiarna hliadka sme sa zúčastnili 6. júla v Ružomberku zapálenia vatry zvrchovanosti. Členovia nášho zboru dohliadali na bezpečnosť počas danej akcie a pred odchodom vatru úplne uhasili a rozobrali. Dňa 15. júla na základe žiadosti operačného strediska vykonala zásahová jednotka v počte 4 členov výjazd k požiaru výrobnej haly. Išlo o požiar výrobnej haly na výrobu peletiek. Veliteľ zásahu našej jednotke pridelil za úlohu vytvoriť vetranie v celej výrobnej hale a následne potom členovia jednotky z Liskovej pomáhali členom HaZZ Ružomberok pri rozoberaní technologickej konštrukcie, v ktorej bola vysoká teplota a hrozil vznik požiaru. V tomto mesiaci sa konala aj pravidelné obecná akcia s názvom Lisková sa zabáva kde náš zbor pripravil „penový“ kúpeľ pre najmenších.

Dňa 9. augusta  na základe žiadosti operačného strediska vykonala jednotka DHZO Lisková v počte 2 členov výjazd k požiaru trávnatého svahu nad železničnou traťou medzi obcami Lisková a Likavka v tesnej blízkosti cesty III. triedy č 2213. Členovia pomáhali s rozťahovaním hadicového vedenia a striedali sa z členom z susednej obce Likavka pri prúdnici. Dva dni na to sa opäť naši členovia zúčastnili na oslavách výročia založenia hasičského zboru, tento krát v susednom Martinčeku. 18. augusta sme sa ako pravidelní účastníci opäť zúčastnili aj hasičskej súťaže v Liptovskej Štiavnici.

Dňa 26. septembra o 20:26 hod. na základe telefonátu občana obce Lisková, vykonala zásahová jednotka v počte 5 členov výjazd k požiaru komunálneho odpadu v kontajnery nachádzajúcom sa v areáli bitúnku PD Lisková-Sliače. Požiar bol uhasený jedným D prúdom a postupným rozhrabávaním odpadu. 29. september sa niesol v znamení hasičskej svadby, na ktorej si dvaja členovia z hasičského zboru povedali svoje áno.

20. októbra sa naši členovia zúčastnili Taktického cvičenia zameraného na diaľkovú dopravu vody vo Valaskej Dubovej. Predposledný deň mesiaca, na základe telefonátu člena DHZ Lisková, vykonala jednotka DHZO Lisková v počte 4 členov výjazd k dopravnej nehode osobného motorového vozidla a lesnej zvery.

Nakoľko sa v našej obci obnovila časť vozovky, na komunikáciách bolo potrebné skontrolovať funkčnosť nových hydrantov. To si vzali za úlohu naši členovia dňa 10. novembra. Týždeň na to sa nášmu zboru podarilo zorganizovať rozsiahle taktické cvičenie zamerané na stavbu protipovodňových bariér, ktorého sa zúčastnilo 8 zborov. Cvičenie začalo oboznámením sa s teoretickými pokynmi a postupmi a následne prebehol aj praktický výcvik.

8. decembra sme sa v našej obci podieľali na spoluorganizovaní Adventného večera, kde si naši členovia pripravili pre návštevníkov trhov tradičný hasičský punč. Posledný zásah v roku 2018 bol 10. decembra, kedy vykonala zásahová jednotka z Liskovej v počte 5 členov výjazd k stromu, ktorý spadol na cestnú komunikáciu medzi obcou Lisková a Likavka. Po príchode na miesto zásahu určení členovia vyznačili miesto zásahu dopravnými kužeľmi a následne strojník začal so skracovaním spadnutého stromu. Popílené časti stromu členovia zasahujúcej jednotky poodnášali mimo vozovky.

 

Ako správne volať na tiesňovú linku 112

obrázok zväčšíte kliknutím naň

Please publish modules in offcanvas position.

  • Návštevnosť stránky:
  • Dnes - 34
  • |
  • Posledný týždeň - 318
  • |
  • Spolu - 19069